את/ה נמצא כאן!
  • דף הבית
  • הישגים שלנו תובענה ייצוגית נגד חברת גט טקסי בגין אפליית נהגים מהחברה הערבית

תובענה ייצוגית נגד חברת גט טקסי בגין אפליית נהגים מהחברה הערבית

צי המהדרין מפר את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 כלפי נהגי מוניות ערבים ונוסעים.

עובדות המקרה : 

ביום 29.5.2023 הוגשה לכב' בית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 48087-02-20 בין המבקשים, נידאל מוגרבי ואח', המיוצגים על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה, משרד עורכי הדין גיל רון, קינן ושות' ועוה"ד אסף פינק, לבין המשיבים, ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ואח', המיוצגים על ידי משרד עורכי דין גולפרב, גרוס, זליגמן ושות', בקשר לצי "גט מהדרין" באפליקציית Gett, דרכו ניתן להזמין באזור ירושלים שירות הסעה במוניות "שומרות שבת" שנהגיהן הצהירו כי אינן מופעלות בשבתות ובמועדי ישראל.

לטענת המבקשים, צי המהדרין מפר את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 כלפי נהגי מוניות ערבים ונוסעים. לטענת גט, צי המהדרין נועד לתת מענה לצורך של מגזר מצומצם בציבור שמבקש לנסוע במוניות שאינן נוסעות בשבת, כאשר כל נהג שמבקש להצטרף אליו יכול לעשות כן בכפוף להצהרה הנ״ל. עוד הוסיפה גט וטענה כי היא מספקת את שירותיה למשתמשים השונים בצורה שוויונית, ללא הבדל של דת, גזע ומין.

הסדר הפשרה הושג לאחר הליך גישור ממושך בפני המגשרים עוה"ד ד"ר עמוס גבריאלי ועוה"ד ורד אלקבץ, שבמסגרתו ניהלו הצדדים רב-שיח מעמיק בטענות ההדדיות וכן ערכו בדיקות נרחבות באמצעות רו"ח מיקי בלומנטל, בודק חשבונאי שמונה מטעם המגשרים.

מבלי שמי מהצדדים מודה בטענות רעהו, ומתוך אמונה משותפת של הצדדים בחשיבות ערך השוויון, בחרו הצדדים להסדיר את המחלוקות שביניהם בדרכי נעם, חלף ניהול הליך משפטי ממושך. במסגרת ההסדר הוסכם על הפסקת פעילות צי המהדרין באופן מיידי, עוד בטרם אישור ההסדר על ידי כב׳ בית המשפט, והענקת פיצוי כספי לחברי הקבוצה, שיוענק במתווים שונים המוצעים לבחירתם.

הצדדים מייחסים חשיבות רבה להסדר הפשרה, אשר יש בו כדי להביא לחיזוק מערכת היחסים שבין גט לבין הנהגים שעשו ועושים שימוש בשירותיה, תוך ראייה הדדית של רווחת ציבור הנוסעים.