קידום מדיניות

קידום מדיניות הוא משימה מורכבת, המחייבת פעולה בזירות שונות ובעיקר עבודה מול קובעי מדיניות ומקבלי החלטות. המרכז עושה מאמצים כבירים להשפיע על השיח הציבורי ועל עיצוב המדיניות במרחב המשותף.

דוגמאות לפניות לקידום מדיניות :