פעילות חינוכית

המרכז מקיים כנסים, הרצאות וסדנאות מעשיות לזיהוי,התמודדות ודרכי טיפול.

הרצאות וסדנאות:

תופעת הגזענות והאלימות החריפו בעקבות אירועי מאי 2021. אירועים אלו העצימו את תחושות האיבה והכעס, את חוסר הסובלנות והגזענות בין האוכלוסיות השונות בתוך ישראל ולכן ישנו הכרח לטפל בגזענות באופן מעמיק ורב השפעה. הסדנאות מועברות לסטודנטים, חניכי מכינות קדם צבאיות, סגל הוראה וסגל מנהלי במוסדות אקדמים ותלמידי בתי ספר.

מטרות הסדנאות וההרצאות היא המשגה של התופעה, ביטוייה, ודפוסיה השונים. הגברת המודעות לתופעות של אפליה גזעית בכלל ואפליה גזעית במערכת החינוך בפרט. הבנת האפליה הגזעית במישור החברתי והחוויתי על מאפייניה, הסבריה ומחיריה. עידוד הקהל להגיב לאפליה גזעית ולגנות אותה, ולא להתעלם ממנה.

דוגמא לסדנאות : 

 • מה בין אפליה לגזענות?
  עוסקת בהבנה ראשונית של מושג הגזענות ובהיכרות עם התיאוריות השונות המסבירות את התופעה. כמו כן מתייחסת לשאלה במה שונה הגזענות מסוגים אחרים של אפליה? סדנה זו מבהירה את השוני בין סוגים שונים של אפליה לאפליה על רקע גזעי.
 • מה בין חופש ביטוי להסתה?
  עוסקת בהבנת ההבדל בין חופש ביטוי להסתה לגזענות.
  בסדנה זו נכיר את החוק במדינת ישראל נגד אפליה גזענית וכן הבחנה בין ביטויי ביקורת והתנגדות לגיטימיים לבין ביטויים שהם בגדר הסתה.
 • גזענות ורב תרבותיות
  מטרתה להבין את המנגנונים האישיים והחברתיים המאפשרים את קיום תופעת הגזענות וחשיפה לדרכים אפשריות למאבק בתופעה.