סיוע נפשי

המרכז מציע לפונים ליווי נפשי ללא תמורה לפי הצורך.

השתייכות לקבוצת מיעוט כרוכה בהיתקלות יומיומית עם ביטויים של אפליה וגזענות.

במצבים מסוימים אפליה יכולה לגרום או לפחות לתרום משמעותית לטראומה, בעיקר כאשר הגזע והזהות של האדם שונים מאלה של התרבות השלטת.

לכן, המרכז נותן סיוע נפשי לנפגעי ונפגעות גזענות בליווי עו"ס תימא חמאדה ובשיתוף פעולה עם עוס"ם שלום שהיא אגודה מקצועית, חברתית, של עובדים סוציאליים יהודים וערבים מכל גווני הקשת הישראלית, הפועלים לקידום שוויון, צדק חברתי ושלום בחברה הישראלית בכלל ובין יהודים וערבים בפרט, ולקידום רווחה ושלום באיזור.