סיוע משפטי

המרכז מעניק לנפגעים ייעוץ וייצוג משפטי, ללא תמורה.

המרכז מטפל במגוון רחב של גילוי גזענות בין היתר: 

אפליה במתן שירותים – יל רקע לאום, מוצא אתני, מקום מגורים ועוד.

גזענות ממסדית – כאשר יש מדיניות, כללים ונהלים שגרתיים אשר יש בהם אפליה, ביזוי, הדרה או פגיעה, במעשה או במחדל על רקע מוצא, צבע עור, לאום ודת. גזענות ממסדית מתרחשת כאשר מדיניות זו יוצרת יתרון בלתי הוגן ומתמשך לאנשים מסוימים.

פרופיילינג,- ייחוס מסוכנות ללא אינדקציה ממשית לכך לאדם רק בשל השתייכותו לקבוצה ספיציפת. פרופיילינג מתרחש בשדה תעופה, בכניסה לתחנות רכבת ועוד.

אפליה בקבלה ובתנאי העבודה – יתרון בלתי הוגן בתנאי הקבלה או התנאי העבודה לאנשים מסוימים ויחס לא הוגן או מזיק. אפליה מתרחשת כאשר יש תנאי קבלה שאינם רלוונטים למהות התפקיד.

כאשר פנייה אינה בתחום עיסוקו של המרכז הצוות מחבר את הפונה עם ארגון חברה אזרחית שעוסק בתחום לקבלת סיוע וליווי – ללא תמורה.

המרכז מאתר באופן עצמאי פרקטיקות גזעניות במרחב הציבורי ויוזם הליכים משפטיים באופן עצמאי. דוגמאות : 

  • הגשת ניירות עמדה לועדות הכנסת ונוכחות בוועדות
  • מעקב אחרי חקיקה והחלטות ממשלה הפוגעות באוכלוסיות מוחלשות
  • הגשת עתירות ופסילת מועמדים מסיתים מלהתמודד בכנסת
  • הגשת תלונות להעמדה לדין משמעתי נגד רבנים מסיתים
  • פניות יזומות לגופים בנושאי גזענות